Kepentingan Takaful Bencana Alam.

  Mengambil insurans atau takaful bagi perlindungan kediaman tidak boleh lagi dilihat sebagai sesuatu yang membebankan memandangkan risiko kerugian serius mungkin ditanggung sekiranya pemilik tidak […]

Rumah PR1MA

Get your PR1MA house. 1) Eligibility criteria to apply for a PRIMA home • Malaysian citizen. • At least 21 years of age at the […]

Harta Sepencarian

Konsep harta Sepencarian hanya berkaitan harta yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri sahaja. Ia bermakna isteri ada hak ke atas harta sepencarian atas nama suaminya, atau […]