Belanjawan 2020

Ambil tahu tentang “Budget Allocation” untuk tahun 2020 yang akan diberikan kepada anak muda (Youth Scheme) dan  usahawan-usahawan untuk mengubah eko-sistem perniagaan.   Di bawah […]

Rumah PR1MA

Get your PR1MA house. 1) Eligibility criteria to apply for a PRIMA home • Malaysian citizen. • At least 21 years of age at the […]

Harta Sepencarian

Konsep harta Sepencarian hanya berkaitan harta yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri sahaja. Ia bermakna isteri ada hak ke atas harta sepencarian atas nama suaminya, atau […]